Playoff Schedule: Girls

Tuesday, March 19

 

6:00 pm, Building 2

FC Indiana Girls vs. Bronchos Black--Semi 1

7:00 pm, Building 2

Boilers Super U13 vs. CU 19a--Semi 2

 

Wednesday, March 20

 

5:00 pm, Building 2

Final

6:00 pm, Building 2

CU 19b vs. Bronchos RedGames
Games

GIRLS BOILERS SUPER U13

Date Start Visitor Home Venue
1/16/2019 7:00 PM CU 19 B BOILERS SUPER U13 BUILDING 2
1/23/2019 8:00 PM BOILERS SUPER U13 BRONCHOS BLACK BUILDING 2
1/30/2019 6:00 PM CU U19a BOILERS SUPER U13 BUILDING 2
2/6/2019 7:00 PM BOILERS SUPER U13 BRONCHOS RED BUILDING 2
2/13/2019 8:00 PM FC Indiana Girls BOILERS SUPER U13 BUILDING 2
2/20/2019 7:00 PM BRONCHOS RED BOILERS SUPER U13 BUILDING 2
2/27/2019 8:00 PM BOILERS SUPER U13 CU U19a BUILDING 2
3/6/2019 8:00 PM BRONCHOS BLACK BOILERS SUPER U13 BUILDING 2
3/13/2019 7:00 PM BOILERS SUPER U13 CU 19 B BUILDING 2
Games

GIRLS BRONCHOS BLACK

Date Start Visitor Home Venue
1/16/2019 6:00 PM BRONCHOS BLACK BRONCHOS RED BUILDING 2
1/23/2019 8:00 PM BOILERS SUPER U13 BRONCHOS BLACK BUILDING 2
1/30/2019 7:00 PM BRONCHOS BLACK CU 19 B BUILDING 2
2/6/2019 8:00 PM FC Indiana Girls BRONCHOS BLACK BUILDING 2
2/13/2019 7:00 PM BRONCHOS BLACK CU U19a BUILDING 2
2/20/2019 6:00 PM BRONCHOS BLACK FC Indiana Girls BUILDING 2
2/27/2019 7:00 PM CU 19 B BRONCHOS BLACK BUILDING 2
3/6/2019 8:00 PM BRONCHOS BLACK BOILERS SUPER U13 BUILDING 2
3/13/2019 8:00 PM BRONCHOS RED BRONCHOS BLACK BUILDING 2
Games

GIRLS BRONCHOS RED

Date Start Visitor Home Venue
1/16/2019 6:00 PM BRONCHOS BLACK BRONCHOS RED BUILDING 2
1/23/2019 7:00 PM BRONCHOS RED CU U19a BUILDING 2
1/30/2019 8:00 PM BRONCHOS RED FC Indiana Girls BUILDING 2
2/6/2019 7:00 PM BOILERS SUPER U13 BRONCHOS RED BUILDING 2
2/13/2019 6:00 PM CU 19 B BRONCHOS RED BUILDING 2
2/20/2019 7:00 PM BRONCHOS RED BOILERS SUPER U13 BUILDING 2
2/27/2019 6:00 PM FC Indiana Girls BRONCHOS RED BUILDING 2
3/6/2019 7:00 PM CU U19a BRONCHOS RED BUILDING 2
3/13/2019 8:00 PM BRONCHOS RED BRONCHOS BLACK BUILDING 2
Games

GIRLS CU 19 B

Date Start Visitor Home Venue
1/16/2019 7:00 PM CU 19 B BOILERS SUPER U13 BUILDING 2
1/23/2019 6:00 PM FC Indiana Girls CU 19 B BUILDING 2
1/30/2019 7:00 PM BRONCHOS BLACK CU 19 B BUILDING 2
2/6/2019 6:00 PM CU 19 B CU U19a BUILDING 2
2/13/2019 6:00 PM CU 19 B BRONCHOS RED BUILDING 2
2/20/2019 8:00 PM CU U19a CU 19 B BUILDING 2
2/27/2019 7:00 PM CU 19 B BRONCHOS BLACK BUILDING 2
3/6/2019 6:00 PM CU 19 B FC Indiana Girls BUILDING 2
3/13/2019 7:00 PM BOILERS SUPER U13 CU 19 B BUILDING 2
Games

GIRLS CU U19a

Date Start Visitor Home Venue
1/16/2019 8:00 PM CU U19a FC Indiana Girls BUILDING 2
1/23/2019 7:00 PM BRONCHOS RED CU U19a BUILDING 2
1/30/2019 6:00 PM CU U19a BOILERS SUPER U13 BUILDING 2
2/6/2019 6:00 PM CU 19 B CU U19a BUILDING 2
2/13/2019 7:00 PM BRONCHOS BLACK CU U19a BUILDING 2
2/20/2019 8:00 PM CU U19a CU 19 B BUILDING 2
2/27/2019 8:00 PM BOILERS SUPER U13 CU U19a BUILDING 2
3/6/2019 7:00 PM CU U19a BRONCHOS RED BUILDING 2
3/13/2019 6:00 PM FC Indiana Girls CU U19a BUILDING 2
Games

GIRLS FC Indiana Girls

Date Start Visitor Home Venue
1/16/2019 8:00 PM CU U19a FC Indiana Girls BUILDING 2
1/23/2019 6:00 PM FC Indiana Girls CU 19 B BUILDING 2
1/30/2019 8:00 PM BRONCHOS RED FC Indiana Girls BUILDING 2
2/6/2019 8:00 PM FC Indiana Girls BRONCHOS BLACK BUILDING 2
2/13/2019 8:00 PM FC Indiana Girls BOILERS SUPER U13 BUILDING 2
2/20/2019 6:00 PM BRONCHOS BLACK FC Indiana Girls BUILDING 2
2/27/2019 6:00 PM FC Indiana Girls BRONCHOS RED BUILDING 2
3/6/2019 6:00 PM CU 19 B FC Indiana Girls BUILDING 2
3/13/2019 6:00 PM FC Indiana Girls CU U19a BUILDING 2


Schedules created with Diamond Scheduler
Fri Jan 11 22:29:55 GMT-0500 2019